Status prawny - Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

AKTY PRAWNE

 

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie wykonuje zadania służbowe między innymi w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

1.      Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm);

2.      Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135) wraz

ze  zmianami wprowadzonymi:

  •       Zarządzeniem nr  557 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 62);
  •       Zarządzeniem nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 102);
  •       Zarządzeniem nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23);
  •       Zarządzeniem nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 72);
  •       Zarządzeniem nr 92 z dnia 11 lutego 2011 r.  (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8);
  •       Zarządzeniem nr 114 z dnia 19 marca 2012 r. (Dz. Urz. KGP poz. 14).

3. REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WE WSCHOWIE:

Metryczka

Data publikacji 31.05.2012
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Szwarc
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Szwarc Jednoosobowe stanowisko ds Łączności i Informatyki w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Szwarc
do góry