Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych - Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych

Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych

Uprawnienie to umożliwia uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych, żądanie uzupełnienia, uaktualnienia bądź ich sprostowania, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub usunięcie.

Materiał  informacyjny opisujący zasady realizacji prawa osób do danych przetwarzanych w tej bazie dostępny jest między innymi na stronach internetowych:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/980/3943/Centralny_Organ_Techniczny_Krajowego_Systemu_Informatycznego.html

http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,dok.html

Ponadto na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http:/giodo.gov.pl/ w zakładce „Współpraca międzynarodowa/Schengen/Schengen a ochrona danych osobowych” znajduje się Przewodnik Wspólnego Organu Nadzorczego Schengen - Jak wykonywać prawo dostępu. 

Metryczka

Data publikacji 28.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Szwarc Zespół ds. Informatyki i Łączności
do góry