Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Komisariatu Policji w Sławie

W związku z nowelizacją art.62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Pliki do pobrania

  • 13.05.2019 14:00
    (pdf 604.89 KB)

Metryczka

Data publikacji 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Osoba udostępniająca informację:
Miłosz LAMPRYCHT Jednoosobowe stanowisko ds. Łączności i Informatyki
do góry