Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KGP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego.


Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( plik w formacie .doc)

 

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

ul. Kazimierza Wielkiego 12
67-400 Wschowa
tel. 65 5408200
E-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 22.12.2008
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Szwarc
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Szwarc Jednoosobowe stanowisko ds Łączności i Informatyki w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Szwarc
do góry